Introductie AutoCAD


In mijn cursus 'Introductie AutoCAD' laat ik de cursisten de basisvaardigheden van AutoCAD oefenen, herhalen en uiteindelijk beheersen. Dit gebeurt op eenvoudige wijze, waarbij ze niet meteen verzanden in allerlei instellingen. In de cursus wordt een methodemix ingezet die past bij de verschillende leerstijlen van de cursisten.


Er is veel cursusmateriaal op de markt om te leren werken met AutoCAD, maar deze zijn niet dusdanig eenvoudig dat het ingezet kan worden voor onervaren cursisten. De cursus is daarom ook geschikt voor leerlingen in het technisch onderwijs in het VMBO en MBO. In het technisch onderwijs is een goede basiskennis van AutoCAD een vereiste. Deze basiskennis is niet door de cursisten zelf aan te leren, want vaak zijn er handige commando’s die voor hen onbekend zijn.

Er kan binnen de cursus gekozen worden voor een algoritmische of heuristieke aanpak. Daarnaast is er een visuele ondersteuning. Concreet betekent dit dat er naast het boek ook een ondersteunende website beschikbaar is, die voorzien is van een stapsgewijze aanpak, opdrachten en voorbeeld- en/of instructiefilmpjes. Op deze manier is er voor iedere cursist een eigen methode beschikbaar en is de cursus volledig zelfstandig uit te voeren.Meer informatie: www.cd-id.nl  

Computervaardigheden


Als docent zie je het elke dag. Iedere leerling weet feilloos de weg op Facebook, maar er valt nog veel te winnen als het om praktische computervaardigheden gaat die komen kijken bij het maken van opdrachten, het verwerken van eenvoudig cijfermateriaal in een rekenprogramma, het verzorgen van een presentatie en het beheren van bestanden op de pc.

In de dagelijkse onderwijssituatie van nu is er dikwijls geen tijd om op een gestructureerde wijze elementaire computervaardigheden bij te brengen, dingen voor te doen en de voortgang van het leerproces te controleren. Met de methode die ik nu als docent gebruik kunnen studenten op hun eigen niveau inhaken via eenvoudige diagnostische toetsen en in hun eigen tempo de online lessen doorlopen of ingewikkeldere zaken in het bijbehorende boek er nog eens op na slaan. Het leerproces wordt met een eindtoets afgesloten. De methode is geschikt om te ontsluiten in een elektronische leeromgeving, maar dat is niet noodzakelijk.

Ik gebruik de methode binnen Natschool. Op de gebruikersdag van Natschool demonstreerde ik al mijn ervaring met de implementatie van de methode en deelde deze in een aantal “best practices”. Van harte aanbevolen!

Meer informatie: www.cd-id.nl

NLCS in onderwijs


Als docent vind ik dat het nu het moment is om studenten op te leiden met de NLCS-methode van tekenen in CAD. NLCS staat voor “Nederlandse CAD Standaard” van de GWW-sector (GWW = Grond-, Weg- en Waterbouw). Ik mocht zelf op cursus en toen brak het moment van implementatie aan.

In het verleden is menig poging om tot een CAD-standaard te komen mislukt. Met de NLCS is het gelukt! Waarom? In de eerste plaats omdat de noodzaak de laatste jaren alleen maar is gegroeid. Overheidsopdrachtgevers besteden steeds meer werk uit, ook ontwerp- en tekenwerk. Voor hen is het essentieel dat tekenwerk van verschillende opdrachtnemers er hetzelfde uitziet en op dezelfde wijze is opgebouwd. Voor de opdrachtnemers is het belangrijk dat alle opdrachtgevers dezelfde eisen stellen aan het tekenwerk en dat niet voor iedere opdrachtgever andere tekenafspraken gelden. Er is een breed draagvlak voor de standaard bij zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers.

Het is natuurlijk geweldig als studenten tijdens een stage meteen vertrouwd zijn met de tekensystematiek van het bedrijf. Mijn studenten lopen zowel stage bij de opdrachtgevers als opdrachtnemers. Er zijn verschillende bedrijven die de NLCS omarmd hebben en het aantal breidt zich verder uit.
De studenten pakken het tekenen met NLCS snel op, want ze ervaren het als een logische tekenwijze. De studenten zijn er klaar voor!

Meer informatie: www.nlcs-gww.nl

Bestekschrijven in the Cloud


Als docent wil je studenten met de meest recente software laten werken. Dat deed ik al door elke nieuwe versie van AutoCAD te gebruiken, maar met de besteksoftware was dat lastiger. Wat zou het geweldig zijn als je aan installeren van nieuwe versies of updates geen werk meer zou hebben!

Toen werd er een nieuwe release van de GWW-Bundel (GWW = Grond-, Weg- en Waterbouw) met GwwBestek en GwwCalc geïntroduceerd. Deze bundel heeft de mogelijkheid om de software te laten hosten en beheren. Nu hoef ik mij als docent geen zorgen te maken over het ICT-beheer en ben ik ervan verzekerd dat de studenten met de meest actuele versie van de software werken. Voor het gebruik is een eenvoudig cliënt-programma nodig om met de bundel te werken. De bestanden kunnen zowel lokaal als online opgeslagen worden.

De studenten kunnen nu overal werken met de GWW-bundel: op school, op stage en thuis natuurlijk. Zonder dat ze het merken automatisch met de laatste versie, volgens de laatste richtlijnen van bestekschrijven volgens de RAW-systematiek.

Erg handig en zeer gebruiksvriendelijk!

Meer informatie: www.ibis.nl

Les 2.0


Als docent merk je het zelf zo'n beetje elke schooldag. Studenten zijn heel bedreven met sociale media en de meeste docenten voelen er helemaal niets voor. Twitter, Facebook, Pinterest en dergelijke kan ze echt gestolen worden. Het wordt afgedaan als onzin. Zouden juist docenten dit niet meer moeten omarmen?
 
Want iedereen weet het ondertussen, sociale media is er en zal zomaar niet meer verdwijnen. Met een beetje meer kennis van deze ontwikkelingen versterk je als docent de band met je studenten. Wat het werken en leren makkelijker en leuker maakt.
 
Bovendien is sociale media geschikt voor kennisoverdracht. Zo kunnen studenten tijdens stage bijzondere gebeurtenissen delen met medestudenten en docenten. Je zou dit de invulling van de competentie 'expertise delen' kunnen noemen.
 
Natuurlijk kan de docent ook buiten de school communiceren met zijn studenten. Met een speciaal voor leerlingen ingericht account kunnen leerlingen vragen stellen, feliciteert hij ze met hun verjaardag en delen ze foto's. Zo weet hij veel beter dan andere docenten wat er onder de studenten leeft.
 
Via Skype of als de elektronische leeromgeving deze mogelijkheid heeft kan er ook contact met studenten worden gelegd.Bijvoorbeeld voor het houden van een “spreekuur” om vragen over schoolwerk e.d. te beantwoorden of het houden van een SLB-gesprek (SLB = studieloopbaan).
 
Er liggen dus kansen voor docenten om nu de stap te maken. 

Gebruik les 2.0!

Copyright © 2017 NipiusWeb.nl, gemaakt door Floor Nipius

United Kingdom Bookmaker CBETTING claim Coral Bonus from link.