Boek: Grondwerken


In mijn boekenserie voor 'NU Techniek Bouw en Infra' beschrijf ik de basiskennis van de infra voor MBO en HBO studenten. Dit gebeurt op eenvoudige wijze, zonder allerlei uitweidingen van het onderwerp. De hoofdstukken bestaan uit een intro, kern en verdieping.


In mijn boek 'Grondwerken' komen de volgende onderwerpen aan bod:
- bodemonderzoeken
- grondsoorten
- grondwerken
- taluds
- drainages
- bemalingen
- saneringen
- hoeveelheden
- grondverzet
- grondverzetmaterieel

Meer informatie: www.noordhoffuitgevers.nl

Boek: Wegenbouw


In mijn boekenserie voor 'NU Techniek Bouw en Infra' beschrijf ik de basiskennis van de infra voor MBO en HBO studenten. Dit gebeurt op eenvoudige wijze, zonder allerlei uitweidingen van het onderwerp. De hoofdstukken bestaan uit een intro, kern en verdieping.


In mijn boek 'Wegenbouw' komen de volgende onderwerpen aan bod:
- wegontwerp
- weglichaam
- verharding
- verkeerstekens en wegmeubilair
- kabels en leidingen
- verkeerstekens
- wegonderhoud en - beheer
- rioleringsonderhoud en -beheer
- wegenbouwmaterieel
- asfalt

Meer informatie: www.noordhoffuitgevers.nl

Boek: Waterbouw


In mijn boekenserie voor 'NU Techniek Bouw en Infra' beschrijf ik de basiskennis van de infra voor MBO en HBO studenten. Dit gebeurt op eenvoudige wijze, zonder allerlei uitweidingen van het onderwerp. De hoofdstukken bestaan uit een intro, kern en verdieping.


In mijn boek 'Waterbouw' komen de volgende onderwerpen aan bod:
- polders
- gemalen
- beschoeiingen
- duikers
- stuwen
- dijken

Meer informatie: www.noordhoffuitgevers.nl

Boek: Bruggenbouw


In mijn boekenserie voor 'NU Techniek Bouw en Infra' beschrijf ik de basiskennis van de infra voor MBO en HBO studenten. Dit gebeurt op eenvoudige wijze, zonder allerlei uitweidingen van het onderwerp. De hoofdstukken bestaan uit een intro, kern en verdieping.


In mijn boek 'Bruggenbouw' komen de volgende onderwerpen aan bod:
- kenmerken
- onderbouw
- bovenbouw
- belastingen
- houten bruggen
- betonnen bruggen

Meer informatie: www.noordhoffuitgevers.nl

Boek: Constructies


In mijn boekenserie voor 'NU Techniek Bouw en Infra' beschrijf ik de basiskennis van de infra voor MBO en HBO studenten. Dit gebeurt op eenvoudige wijze, zonder allerlei uitweidingen van het onderwerp. De hoofdstukken bestaan uit een intro, kern en verdieping.


In mijn boek 'Constructies' komen de volgende onderwerpen aan bod:
- damwanden
- verankeringen
- kademuren
- paalfunderingen
- steigers
- remming- en geleidewerken.

Meer informatie: www.noordhoffuitgevers.nl

Copyright © 2021 NipiusWeb.nl / FloorNipius.nl, gemaakt door Floor Nipius

United Kingdom Bookmaker CBETTING claim Coral Bonus from link.